Vaste lasten
  • Wat kan ik met de vaste lasten-module doen?
    Met de vaste lasten-module op HetHuishoudboekje.nl kunt u heel eenvoudig al uw vaste lasten en vaste inkomsten invoeren. Daarna ziet u heel overzichtelijk hoe groot uw vaste lasten zijn, hoe groot u vaste inkomsten zijn, hoeveel geld u maandelijks te besteden hebt en hoeveel geld u maandelijks opzij moet zetten om alle rekeningen die u eens per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt te kunnen betalen.

  • Wat moet ik invoeren bij de vaste lasten-module?
    Bij de vaste lasten-module voert u al uw vaste lasten en vaste inkomsten in. Onder vaste lasten vallen natuurlijk verzekeringen, gas, licht, water, huur, rente voor een hypotheek enz. U kunt eventueel ook lasten als bijvoorbeeld benzine invoeren. U moet hier dan wel een schatting van maken. Hoe meer u invoert hoe nauwkeuriger het resultaat is. Bij iedere vaste last vult u naast een omschrijving en een bedrag ook in per welke periode u het geld moet betalen of ontvangt. Bijvoorbeeld: per week, maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Dit is nodig om uit te rekenen hoeveel geld u maandelijks opzij moet zetten voor deze rekeningen.

  • Als ik een vaste last invoer in de vaste lasten-module, moet ik deze dan ook nog een keer invoeren onder 'Afschriften'?
    De vaste lasten module is volledig gescheiden van de rest van HetHuishoudboekje.nl. U moet dus ook onder 'Afschriften' een vaste last invoeren als deze op uw afschrift terug komt.